Енциклопедия

Antae - хора -

Antae , изписва се също Antes , федерация на източнославянските номадски племена, известни от III в. Сл . Н. Е. , Обитаващи южната част на Русия между реките Днепър и Днестър. Мощен народ със силно развито земеделие, занаяти и железария, Антата се бори с готите, които бягат на запад от хуните през 4 век. В началото на 6-ти век те се присъединяват към славянските набези срещу Византийската империя, но са почти унищожени от аварите, преминали през земите им ок . 560. Сведения за Анти са записани от готския историк Йорданес (6 век) и византийски историци, включително Прокопий Кесарийски (6 век).