Енциклопедия

affray - Определение -

Страх , публична борба по начин, който застрашава или алармира другите. Не е необходимо действително насилие, за да се случи престъплението, и може да се извърши измама, дори когато дадено лице размахва оръжие, за да предизвика ужас сред обществото. Оскърбителните и заплашителни думи сами по себе си няма да представляват опровержение, освен ако не се стигне до бой. В Съединените щати се прилага британското обичайно право, отнасящо се до афера, подлежащо на изменение от устава на определени щати.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.