Енциклопедия

Сикани - хора -

Сикани , английски сикани , според древногръцките писатели, аборигенните жители на централна Сицилия, за разлика от Сикули в източна Сицилия и Елими в Западна Сицилия. Археологически няма съществена разлика между Сикани и Сикули (Сицели) в исторически времена; но гръцкият историк Тукидид вярва, че сикани са иберийци от Испания, които са били прогонени от нахлуването на Сикули в централните части на острова.