Енциклопедия

Рецидивизъм - криминология -

Рецидивизъм , тенденция към хронично престъпно поведение, водещо до многобройни арести и повторно лишаване от свобода. Изследванията на годишния прием на затвори, реформатори и затвори в САЩ и Европа показват, че от половината до две трети от затворените са излежавали предишни присъди в същата или в други институции. Изводът е, че престъпното население се състои предимно от онези, за които престъпното поведение е станало привично; освен това наказателните институции изглежда не правят много за промяна на основните си модели на поведение.

Въпреки че процентът на рецидивистите е висок за всички нарушители, той е най-голям сред осъдените за такива незначителни обвинения като скитничество, пиянство, проституция и нарушаване на мира. Това е по-вероятно от сериозни наказателни обвинения да произтичат и да бъдат обвързани с цял начин на живот. Съответно, техните основни причини рядко са податливи на лечение чрез затвор.