Енциклопедия

Азилска индустрия - култура на каменни инструменти -

Азилска индустрия, традиция на инструментите от късния палеолит и ранния мезолит в Европа, особено във Франция и Испания. Азилската индустрия е предшествана от по-богатата и по-сложна индустрия на Магдалина и е повече или по-малко съвременна с такива индустрии като тарденойската, маглемоската, ертебелската и астурийската. Каменните оръдия на труда на азилианите били предимно изключително малки, наречени микролити, и били направени така, че да се побират в дръжка от кост или еленов рог. Използвани са снаряди с извити гърбове и крайни стъргалки; костните инструменти включват пуансони, „жезли“ (с неопределена употреба) и плоски харпуни, често изработени от рог на благороден елен. Изкуството се ограничаваше до геометрични рисунки, направени върху камъчета, използващи червени и черни пигменти. Голямата игра от Четвъртия ледников период беше изчезнала и азилският народ и неговите съвременници ядоха мекотели, риби, птици,и малки бозайници, които вероятно са били в капан и примка.