Енциклопедия

Предложение - парламентарна процедура -

Предложение в парламентарния правилник, процедура, чрез която се внасят предложения за разглеждане на съвещателни събрания. Ако дадено движение е в ред, то тогава става обект на действието на събранието. Вижте парламентарната процедура.

В процесуалното право искането е молба до съд или съдия за определение или определение. Най-общо казано, предложението е устна молба, за разлика от петицията, която е написана.