Енциклопедия

Gusii - хора -

Gusii , наричан още Kisii или Косово , народ, говорещ банту, който обитава хълмовете в Западна Кения в район между езерото Виктория и границата с Танзания. Гусите вероятно са дошли в сегашните си планини от района на планината Елгон преди около 500 години. Икономиката на Gusii включва множество производствени дейности: те отглеждат пиретрум и чай като парични култури, както и просо, царевица (царевица), маниока, сорго, ямс, фъстъци (фъстъци) и банани; и отглеждат говеда, овце, кози, пилета и пчели. Освен това мъжете от Гусии ловуват, стадат, мляко и риба, докато жените правят масло и извършват по-голямата част от селскостопанската работа.

Техният регион е един от най-гъсто населените райони на Кения, а Gusii представляват една от най-големите етнически групи в Кения. Патрилинейните Гусии живеят в квартали на разпръснати семейни чифлици. Техни съседи са Nilotic Luo и Kipsikis. Сега те са представени от шефове в местната кенийска администрация. Полигинията се практикува в ограничена степен. Старият обичай да се плаща на невяста при добитъка се променя с развитието на модерна парична икономика.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Елизабет Прийн Полс, помощник редактор.