Енциклопедия

Stipulatio - правна история -

Stipulatio , в римското право, форма на договор, основана на прост въпрос и отговор. То нямаше паралел в други правни системи. Stipulatio се разви, отначало, с много строги правила. Въпреки че не се изискваха свидетели, и двете страни трябваше да присъстват по време на цялото производство, което трябваше да бъде едно непрекъснато действие. Договорът беше устен и трябваше да бъде сключен на латински. Стипулаторът попита: „Спондери?“ („Обещаваш ли?“) И обещателят отговори: „Spondeo“ („Обещавам“). Формулярът може да се използва само от граждани; други форми бяха отворени за неграждани.

По-късно правилата бяха облекчени. Бяха добавени други формуляри и латинският вече не се изискваше; беше необходимо само основно фактическо съгласие между въпрос и отговор. През IV в. Писмен документ започва да заменя устния договор.