Енциклопедия

Рекордер - юридическо лице -

Записващ орган, в англо-американските съдебни системи, служител, назначен от град, окръг или друга административна единица, за да води правна документация. В Англия и Уелс рекордьорът с течение на времето стана главен юридически директор и единствен съдия на четвърт сесии. Когато тримесечните съдебни съдилища бяха премахнати със Закона за съдилищата от 1971 г., юрисдикцията на записващото устройство се премести в Коронен съд.

Преди 1971 г. записвачите в Англия и Уелс трябваше да бъдат адвокати с петгодишна репутация; след тази дата те можеха да бъдат или адвокати, или адвокати, но от тях се изискваше 10-годишен мандат.