Енциклопедия

Алембик - апарат -

Алембик , апарат за дестилация, използван главно от алхимици. Той беше остарял и заменен от по-удобни форми на снимки за експериментални и промишлени цели. Състоеше се по същество от три части: съд, подобен на кратуна, съдържащ материала за дестилация, наречен кукурбит или матрас; съд за приемане и кондензиране на парите, наречен собствена глава, капитал или аламбик; и приемник за дестилата, свързан с тръба с капитала. Цялата апаратура понякога е била изградена от стъкло, но по-често кукурбитът е бил от мед или глинени съдове, а столицата само от стъкло.

алембик Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.