Енциклопедия

Данък върху капиталовата печалба -

Данък върху капиталовите печалби , данък върху печалбите, реализирани от продажба или замяна на капиталови активи. Капиталовите печалби се облагат в САЩ от появата на федералното данъчно облагане. От 1921 г. на някои капиталови печалби се предоставя преференциално третиране.

Джон Линел: Сър Робърт ПийлПрочетете повече по тази тема Данък върху доходите: Капиталови печалби Данъчното облагане на капиталовите печалби и загуби представлява специален набор от проблеми, на които различните страни са намерили различни отговори. Един ...

Няколко аргумента се използват в подкрепа на преференциалното третиране на капиталовите печалби. Единият е, че насърчаването на инвестирането на рисков капитал стимулира икономическия растеж. Второто е, че да се облага с данък в рамките на една година пълната стойност на поскъпването от няколко години е несправедливо. Трето е, че облагането на капиталовите печалби по редовните ставки би имало тенденция да заключи инвеститорите в настоящите им модели на инвестиране. От друга страна се твърди, че преференциалното третиране води до изкривени модели на инвестиране, тъй като редовните доходи се преобразуват в капиталови печалби, за да се избегне плащането на данък.

От икономическа гледна точка същността на въпроса за данъчното облагане на капиталовите печалби е дали капиталовите печалби са част от обикновения доход. Ако някой дефинира дохода като сбор от промяната в потреблението на индивида и промяната в неговата нетна стойност, тогава капиталовите печалби логично трябва да се облагат с данък като обикновен доход. Ако дефиницията на дохода, действаща в британската данъчна система, бъде приета, капиталовите печалби няма да се облагат, тъй като те не представляват продължителен източник на доходи.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.