Енциклопедия

Сван език -

Свански език , Svan lušnu nin , грузински svanuri ena , неписан език, говорен във високите долини южно от планината Елбрус в Кавказ. Сван и грузинският, мингрелийският (мегрелски) и лаз (чан) езици съставляват картивелското или южнокавказкото езиково семейство. Svan има четири диалекта и се различава от останалите картилски езици, особено по речника. Той съхранява редица архаизми, които не присъстват в останалите три картилски езика, въпреки че има и редица независими езикови промени. Вижте също грузински език; Картвелски езици.