Енциклопедия

Дагестански езици -

Дагестански езици , наричани още източнокавказки езици , група езици, говорени в североизточната част на Кавказ и включващи аварски-анди-дидонски, лак-даргински (лак-даргва) и лезгийски групи. Една от отличителните характеристики на повечето от тези езици е контрастът на силни и слаби беззвучни съгласни. Дагестанските езици често се класифицират заедно с езиците накх ( qv ) като нахо-дагестанска или североизточна кавказка езикова група. Вижте също аварско-андидидонски езици; Лак-даргински езици.