Енциклопедия

Левитация -

Левитация , издигане на човешко тяло от земята, в явно нарушение на закона за гравитацията. Терминът обозначава такива предполагаеми събития в живота на светци и на спиритически медиуми, обикновено по време на сеанс; има съобщения и за левитация на мебели и други предмети по време на сеанс. Левитацията на вещици и други фигури от фолклора се нарича трансвекция и се казва, че включва триене на „летящ мехлем“ върху телата им, преди да лети към съботата ( вж. Събота на вещиците). Левитацията на светците обикновено е директно нагоре, докато тази на вещиците има динамичната цел на транспорта. Теолозите дълго спореха дали трансвекцията е илюзия или факт; левитацията обаче е била обект на по-малко противоречия, въпреки че практиката й често е била обезкуражавана.