Енциклопедия

Oroonoko - работа на Behn -

Oroonoko , изцяло Oroonoko; или „Кралският роб“ , роман на Афра Бен, публикуван през 1688 г. Опитът на Бен в холандската колония Суринам в Южна Америка дава сюжета и локала на този аплодиран роман за горд, добродетелен африкански принц, който е поробен и жестоко третиран от „Цивилизовани“ бели християни. Принц в собствената си страна, Оруноко е получил образование по западен начин. Предложението на Бен, че „примитивните“ народи са по-добри в морално отношение спрямо европейците, е възприето от много от нейните съвременници като аболиционистка позиция. Все още най-известната й работа, книгата е един от най-ранните примери за философския роман на английски език и повлия на развитието на романа като цяло. Орооноко е адаптиран за театъра от Томас Сутерн и е представен през 1695г.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.