Енциклопедия

Пагус - административен район -

Pagus , множествено число pagi , сред древните германски народи, селска общност, обикновено образувана от група от свързани хора, които също биха формирали военна единица в племенни войни. Разхлабената конфедерация от такива групи формира по-големите племена. В средновековна Европа думата обозначава основна единица земя. Той оцелява в съвременните френски плаща и италиански paese , и двете означаващи "страна" или "област".

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.