Енциклопедия

Алтернативно образование -

Алтернативно образование , Образование, което се различава по някакъв начин от това, предлагано от конвенционалните училища. Примери могат да бъдат намерени в публично финансирани училища, частни училища и учебни програми за домашно обучение. Фокусът може да бъде върху алтернативни структури (например, отворени класни стаи), алтернативен предмет (например, религиозно обучение) или алтернативни взаимоотношения (например, по-неформални отношения между ученици и учители или между ученици от различни възрасти). Всеки от тези подходи има за цел да предостави това, което се вижда липсващо в конвенционалното образование, независимо дали морални или етични принципи или признаване на индивидуалните стилове на обучение на децата и вроденото творчество.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Jeannette L. Nolen, помощник редактор.