Енциклопедия

фигура - Описание и класификация -

Фигурирайте логически класификацията на силогизмите според подреждането на средния термин, а именно термина (предмет или предикат на предложението), който се среща и в двете предпоставки, но не и в заключението. Има четири фигури:

Четири фигури, в логика, илюстриращи, че калсификацията на силогизмите според подреждането на средния термин, термина (субект или предикат на предложение), който се среща и в двете предпоставки, но не и в заключението.

На първата фигура средният член е предмет на основната предпоставка и предикатът на второстепенната предпоставка; на втората фигура средният член е предикатът на двете предпоставки; в третата фигура средният срок е предмет на двете предпоставки; в четвъртата фигура средният член е предикатът на основната предпоставка и предметът на второстепенната предпоставка. Всички стандартни силогизми могат да бъдат описани чрез обозначаване на тяхната фигура и настроение.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.