Енциклопедия

Тракийски език -

Тракийски език , език , който се говори от жителите на Тракия предимно в предгръцките и ранните гръцки времена. Обикновено се приема, че е индоевропейски език, тракийският е известен от собствени имена, глоси в гръцки писания и малък брой надписи, някои от които се появяват на монети; тези източници датират още от 6 век пр.н.е. Много учени смятат, че тракийският е свързан с древния фригийски език, който се говори в Мала Азия. Сравнете фригийския език.