Енциклопедия

Руги - хора -

Руги , германско племе, мигрирало от югозападна Норвегия в Померания около 100 г. и оттам в долината на река Дунав. Те са съюзници на Атила до смъртта му (453 г.) и след това се установяват в днешна Австрия. След това те се присъединиха към остготската армия на Теодорих в кампанията й за превземане на Италия през 488–493 г. Ругите, приели арианството през 482 г., претърпяват съкрушително поражение във Виена от Одоакър, крал на Италия, през 487 г. Останалите Руги последват Теодорих за отмъщение, въпреки че запазват независимостта си дори в рамките на остготската държава, запазвайки собствени администратори и избягване на бракове с готите. Те изчезнаха с падането на остготската държава.