Енциклопедия

Курухски език -

Курухски език , член на севернодравидийското подсемейство на дравидийските езици. В началото на 21-ви век на Kurukh се говори от около 1,75 милиона души, предимно в племената Oraon на платото Chota Nagpur в източна централна Индия. Курух се говори и в някои части на Бангладеш. Липсвайки писмена традиция, Курух е документиран едва след европейската колонизация на Индия и в много области е изместен от езика хинди.