Енциклопедия

Часове на безделие - стихосбирка на Байрон -

Часове безделие , първа стихосбирка на лорд Байрон, публикувана през 1807 г., когато той е бил на 19 години. Стиховете обикновено се считат за нещо обикновено в най-добрия случай. В книгата е отбелязана датата на композицията на всяко стихотворение. Подигравателен отзив, публикуван в The Edinburgh Review през 1808 г., отхвърля усилията му като самодоволна работа на титулуван младеж. В отговор Байрън анонимно публикува сатиричното си стихотворение „ Английски бардове и шотландски рецензенти“ (1809).

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет; портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повествователните стихотворения обикновено са много кратки. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.