Енциклопедия

Индустрия за остеодонтокератични инструменти -

Остеодонтокератична инструментална индустрия , сбор от вкаменени животински кости, намерен в Таунг от Реймънд Артър Дарт на около 200 мили (320 км) от Йоханесбург, Южна Африка, където е намерен първият екземпляр от Australopithecus africanus , и в Макапансгат, където има и други екземпляри от A . Afri canus бяха намерени. Дарт предположи, че тези вкаменелости са инструменти, използвани от A.africanus, ранен хоминид вид. Той постулира, че зъбите се използват като триони и стъргалки, дългите кости като тояги и т.н. Той обясни своята теория на основата на факта, че някои кости се появяват редовно, докато други рядко се намират.

По-късните изследвания обаче поставят под съмнение общата интерпретация на променените костни останки като инструменти. По-вероятно натрупването, изследвано от Дарт в Макапансгат, е резултат от естественото разпадане на скелети, предпочитанията на хищниците и увреждането на костите от камъни, падащи от покрива на пещерата.