Енциклопедия

Патерсън - поезия от Уилямс -

Патерсън , дълга поема от Уилям Карлос Уилямс, публикувана в пет последователни части, всяка отделна книга, между 1946 и 1958 г. Фрагменти от шести том са публикувани посмъртно през 1963 г.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет; портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Прозата и поезията са едно и също нещо.

Според Уилямс „човек сам по себе си е град“, а Патерсън е едновременно индустриален град в Ню Джърси и герой с това име. Патерсън има мозаечна структура, с отделни пасажи от проза, включително писма и дневник, интегрирани в поемата; написано е в свободния стих на Уилямс с „променлив крак“.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.