Енциклопедия

Съвет Уитли - трудови отношения -

Съветът Уитли , наричан още Съвместен индустриален съвет , във Великобритания, всеки от органите, съставени от представители на труда и управлението, за насърчаване на по-добри индустриални отношения. Оригинална поредица от съвети, наречена на JH Whitley, председател на разследващия комитет (1916–19), препоръчал тяхното формиране, първоначално е създадена като средство за отстраняване на индустриалните вълнения. Много от тях по-късно се превърнаха в органи за договаряне на заплати.

Принципът на Съвета на Уитли беше разширен и приложен и за неиндустриалните сектори. Така през 1919 г. се формира Национален съвет на Уитли за цялата неиндустриална държавна служба във Великобритания.