Енциклопедия

Нумерология -

Нумерология , използване на числа за интерпретиране на характера на човека или за божествено бъдеще. Теорията зад нумерологията се основава на питагорейската идея, че всички неща могат да бъдат изразени в числови термини, тъй като в крайна сметка те могат да се сведат до числа. Използвайки метод, аналогичен на този на гръцката и еврейската азбука (в който всяка буква също представлява число), съвременната нумерология прикачва поредица от цифри към името и датата на раждане на запитващия и от тези твърдения до божествената истинска същност и перспективи на човека .

Уравнения, написани на дъска Тестови числа и математика Коя държава е първата, която използва метричната система за измерване?