Енциклопедия

Изкупване с ливъридж - бизнес -

Изкупване с ливъридж (LBO) , стратегия за придобиване, при която дадена компания се закупува от друга компания, използвайки заети пари като облигации или заеми. В много случаи изкупуванията с ливъридж (LBO) се използват от мениджърите за изкупуване на акционери, за да получат контрол над компанията, а стратегията изигра важна роля в преструктурирането на корпоративна Америка през 80-те години.

Емпиричните данни показват, че много LBO, подобно на други видове изкупувания, често водят до значителни подобрения в представянето на фирмата, измерени с помощта на набор от показатели от паричен поток до възвръщаемост на инвестициите. Това може да се обясни с комбинация от фактори, включително данъчни облекчения, засилено управление, вътрешна реорганизация и промяна в корпоративната култура. От друга страна, LBO могат да причинят смущения и икономически затруднения в закупената компания, тъй като нейните активи служат като обезпечение на заетите пари, използвани от закупуващата компания за LBO. Този заем често се изплаща с бъдещите печалби и паричните потоци от закупената компания или, в противен случай, чрез продажба на нейните активи (т.е. демонтиране на компанията). LBO също повдигат редица етични въпроси, по-специално относно конфликтите на интереси между мениджъри или приобретатели и акционери,търговия с вътрешна информация, благосъстояние на акционерите, прекомерни такси за посредници и изтичане на миноритарни акционери. Въпреки че миноритарните акционери могат да получат добра цена за своите акции (средно с 30% до 40% повече от пазарната цена), те обикновено не се възползват от огромните финансови ползи от проницателните стратегии след изкупуване.

От многото фирми, свързани с LBO, като The Carlyle Group, The Blackstone Group и вече несъществуващата Forstmann Little & Company, една от най-известните е базираната в Ню Йорк компания за дялови инвестиции Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR and Co. LP). KKR не само е пионер в подхода LBO при изкупуване в края на 70-те години, но най-известният LBO в американската история е поглъщането на RJR Nabisco от KKR през 1988 г. за рекордната сума от 25 милиарда долара. По-късно придобиването е описано и популяризирано от наградените журналисти Брайън Бъроу и Джон Хеляр в книгата им „ Варвари пред портата: Падането на RJR Nabisco“ (1990), която въведе много хора в света на враждебните поглъщания и финансови спекулации в корпоративна Америка .

Използването на LBO в Съединените щати започва да намалява в края на 80-те години по две причини. Първо, компаниите започнаха да разработват превантивни стратегии и защитни тактики; „Отровни хапчета“ са създадени за възпиране на враждебни оферти, обикновено като се дават конкретни права на настоящите акционери да купуват допълнителни акции или да продават акции със сериозни икономически санкции за враждебния LBO приобретател. Второ, промените в държавното законодателство затрудняват подобни поглъщания, особено след провала на спестяванията и заемите през 80-те години, в който печалбите на инвеститорите в крайна сметка се плащат от данъкоплатците. Освен това нарастването на съдебни спорове срещу оферти с ливъридж, често с твърдения за нарушения на антитръстовото законодателство и законите за ценните книжа, също допринесе за недостига на LBO. В началото на 21-ви век се наблюдават редица LBO,особено в сектора на високите технологии, където кабелните и софтуерните компании са се превърнали в обекти на фирми с частен капитал.