Енциклопедия

Абхаз - хора -

Абхаз , наричан още абхаз , Абхаз Апсва, всеки член на кавказки народ, живеещ предимно в република Абхазия в най-северозападната Грузия. Абхазите Bzyb, които имат различен диалект, се срещат около река Bzyb; абжуйските абхази, на чийто диалект се основава литературният език, живеят близо до река Кодори; и Замурзаканските абхази се намират на югоизток. Хората Абаза, които говорят подобен език, живеят на север от основната планинска верига на Кавказ около изворите на реките Кубан и Зеленчук в Карачаево-Черкесия, Русия. Абаза и абхаз са толкова сходни, че много езиковеди ги смятат за диалекти на един език. Традиционната икономика на абхазите се основава на скотовъдство, земеделие, лозарство и пчеларство. В религията те са предимно мюсюлмани сунити и източноправославни християни.