Енциклопедия

Supplicatio - Римска религия -

Supplicatio , в римската религия, ритуал или поредица от ритуали, празнувани или като благодарност на боговете за голяма победа, или като акт на смирение след национално бедствие. По онова време на обществеността беше даден общ достъп до някои или всички богове; статуите или свещените емблеми на боговете често се поставяха на платформи или дивани. След това хората щяха да коленичат или да се проснат по гръцки начин (следователно името supplicatio ). Понякога се отпразнува молитва за издишване заедно с лектистениум , в който изображения на двойки богове бяха изложени на дивани преди маси, разнесени с храна. Първоначално supplicatioе продължило от един до пет дни, но в по-късни времена е било удължено до 10, 20 или дори 50 дни.