Енциклопедия

Реформирани църкви в Холандия - холандска протестантска деноминация -

Реформатски църкви в Холандия , холандски Gereformeerde Kerken в Недерланд , протестантска църква в реформаторската (калвинистка) традиция, организирана в Холандия през 1892 г. чрез сливане на християнската реформатска църква и група реформатски църкви, които са последователи на Абрахам Куйпер (1837– 1920), холандски богослов и държавник. През 2004 г. тя се слива с две други църкви, за да образува протестантската църква в Холандия (протестантски Керк в Холандия), която се превръща в най-голямата протестантска църква в страната.

Дворецът на мира (Vredespaleis) в Хага, Холандия.  Международният съд (съдебен орган на ООН), Хагската академия за международно право, Библиотека на Двореца на мира, Андрю Карнеги помагат да се плати заВикторина Световни организации: Факт или измислица? Организацията на Северноатлантическия договор започва през средновековието.

Християнската реформатска църква е организирана от сецесери, напуснали Холандската реформатска църква (Nederlands Hervormde Kerk) през 1834 г. поради разногласия относно църковната организация и религиозната православие. През 1869 г. тя приема името Християнска реформатска църква и като цяло поддържа стриктно тълкуване на реформатската доктрина. Последователите на Куйпер, които все повече не са били съгласни с богословския либерализъм на Холандската реформатска църква, напускат тази организация през 1886 година.

След създаването си през 1892 г. Реформаторските църкви в Холандия преживяват растеж и упражняват национално влияние чрез политическа дейност и нейните образователни и издателски програми. В по-късните десетилетия обаче реформатските традиционалисти реагираха срещу някои от ученията на Куйпер за благодатта и изискванията за кръщението на бебета, които според тях се отклониха от реформаторската доктрина. Евентуалното „обвързване“ от синод (събрание) на църковни служители и членове за приемане на възгледите на Куйпер доведе до отделяне или изключване на някои църкви, които основаха Реформираните църкви в Холандия (Освободени) или Gereformeerde Kerken в Холандия (vrijgemaakt), през 1944г.

През 60-те години богословието на Реформираните църкви в Холандия става постепенно по-либерално и през 80-те години започва преговори за обединение с Холандската реформатска църква (Nederlands Hervormde Kerk). На 1 май 2004 г. двете църкви се обединяват с Евангелско-лутеранската църква (Evangelische Lutherse Kerk), за да образуват Протестантската църква в Холандия, която има около 2,5 милиона членове през първото десетилетие на 21 век.

Мат Стефон