Енциклопедия

Френска общност - колониална организация, Франция -

Френска общност , френска La Communauté , асоциация на държавите, създадена през 1958 г. с конституцията на Петата френска република, за да замени Френския съюз (самият наследник на бившата френска колониална империя) при решаване на въпроси на външната политика, отбраната, валутата и икономиката политика и висше образование. В края на 70-те години асоциацията не съществува. Въпреки че съответните членове на конституцията не бяха отменени, те вече не се прилагаха и Общността изпадна в забрава.

Дворецът на мира (Vredespaleis) в Хага, Холандия. Международният съд (съдебен орган на ООН), Хагската академия за международно право, Библиотека на Двореца на мира, Андрю Карнеги помагат да се плати заВикторина Световни организации: Факт или измислица? Организацията на Северноатлантическия договор е ограничена до европейските страни.