Енциклопедия

Четириъгълник Ламбет - религия -

Четириъгълник Ламбет , четири точки, които представляват основата за обединени дискусии на англиканското общение с други християнски групи: приемане на Свещеното Писание като правило на вярата; апостолските и никейските вероизповедания; тайнствата на Кръщението и Господната вечеря; и историческия епископат. Декларирани от Общата конвенция на протестантската епископска църква в Чикаго през 1886 г., те са изменени и приети от Ламбетската конференция на Англиканската комуникация от 1888 г. Първите три точки са широко приети. Четвъртата точка, епископството (църковно правителство, основано на епископи), е основният блок за обединение на англиканската и протестантската църкви.