Енциклопедия

Myō-ō - будистки божества -

Myō-ō , в будистката митология на Япония, ожесточени защитни божества, съответстващи на санскритския Видяраджа („Цар на знанието“), почитан главно от сектата Шингон. Те придобиват свиреп вид, за да изплашат злите духове и да унищожат невежеството и грозните страсти. Те са изобразени с гневни изражения, с трето око в средата на челата и заобиколени от пламъци.

Петте велики Myō-ō, популярно наричани Godaison, са агентите на петте Буди. От тях Fudō Myō-ō, свирепата форма на Буда Вайрокана, е най-важна и заема централната позиция. Go Sansei, свирепата форма на Akshobhya, царува на изток; Дай Итоку, форма на Амитабха, на запад; Гундари-яша, форма на Ратнасамбхава, на юг; и Kongō-yasha, форма на Amoghasiddhi, на север. Други известни Myō-ō са богът на любовта Aizen Myō-ō и Kujaku Myō-ō, който седи на паун.